Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5869 : การแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียน ACP GAMES 2020

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียน ACP GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 ในเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สนามกีฬา วิลล่ามงฟอร์ต  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สรุปผลคะแนนรวมกรีฑาสี ปี 2563 ที่ 1 สีม่วง 136 คะแนน ที่ 2 สีส้ม 129 คะแนน ที่ 3 สีเขียว 114 คะแนน ที่ 4 สีเหลือง 106 คะแนน ที่ 5 สีแดง 94 คะแนน ที่ 6 สีฟ้า 70 คะแนน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 417 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 93 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 77 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21