Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5897 : นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ บรรยายธรรม ก่อนสอบกลางภาค

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลาหลังเคารพธงชาติ  งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ รองเจ้าอาวาสวัดบรมสถล และรองประธานชมรมธรรมะอารมณ์ดี  มาบรรยายธรรม เรื่อง การใช้สติ ปัญญา ในการสอบ ให้แก่นักเรียนให้นักเรียนได้ฟังและนำไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งนักเรียนได้ทำสมาธิเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค  ณ บริเวณหน้าเสาธง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 277 ครั้ง (Login 103 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 174 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1