Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5901 : ประชุมครู

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดให้มีการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 /2563  มีการมอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณครูที่เกิดเดือนพฤษจิกายน - มกราคมโดยภราดาภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบ จากนั้นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ  ได้ชี้แจงงานประจำเดือน  สุดท้าย ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  ได้ให้ข้อคิดทางด้านการทำงาน   ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 300 ครั้ง (Login 122 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 178 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4