Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5907 : ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมพยาบาลชำนาญการจากศูนย์สาธารณสุข 14 มาให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ในโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้รับเกียรติจากพญ.หทัยกาญจน์  บุณยะรัตเวช  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมพยาบาลชำนาญการจากศูนย์สาธารณสุข 14 มาให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ในโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังรมรวมถึงความ,ลอดภัยของนักเรียน และในวันที่วันที่30 มกราคม  ทีมงานนักการ จะทำการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ทั้งในและนอกอาคารเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกเอซีพีทุกท่าน และเตรียมต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ACP มุ่งมั่น รู้ทัน ป้องกันโควิด19

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 39 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 226 ครั้ง (Login 106 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 120 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2