Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5909 : ทีมข่าว pptv ช่อง36 มาทำข่าวเกี่ยวกับการเปิดเรียน

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับทีมข่าวจากช่อง 36 PPTV ที่เดินทางมาทำข่าวและสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการเปิดภากเรียนหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 รอบที่ 2 อยู่ในระดับปลอดภัย โดยชี้แจงถึงระบบการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค และมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่าน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในความปลอดภัยในโรงเรียน 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 116 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 98 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1