Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5912 : "การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม" บรรยากาศการเรียนเสริมวันเสาร์

ระหว่างภากเรียนการศึกษาที่ 1 ที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดการเรียนเสริมวันเสาร์ ตามความสมัครใจของนักเรียน เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยแบ่งเป็นภาคเช้าเรียนวิชาการ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรม เราได้รวบรวมภาพบรรยากาศไว้บางส่วน เชิญรับชมครับ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 144 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 158 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 131 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8