Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5913 : ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการรถรับ ส่งนักเรียน เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการให้บริการรถรับ ส่งนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด 19

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น. มาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะกรรมการงานยาพนหนะ ได้ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการรถรับ ส่งนักเรียน พนักงานขับรถ พี่เลี้ยงประจำรถและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการให้บริการรถรับ ส่งนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด 19 โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ เมื่อไปถึงบ้านนักเรียนต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เพื่อคัดกรองก่อนให้นักเรียนขึ้นรถ ก่อนรับนักเรียนกลับบ้าน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนให้ขึ้นรถไปส่งที่บ้าน ในรถต้องจัดให้มีระยะห่าง โดยลดจำนวนนักเรียนที่ใข้บริการ ต้องล้ารถฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถตอนเช้าหลังส่งนักเรียนที่โรงเรียนและตอนเย็นหลังส่งนักเรียนกลับบ้าน รวมถึงนักเรียน คนขับรถพี่เลี้ยงต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำแบบสำรวจความเสี่ยง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านอนามัยประเมินความเสี่ยงในช่วงที่โรงเรียนหยุดที่ผ่านมา หากพบว่าท่านใดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยสูง ทางโรงเรียนจะส่งไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและให้กักตัวตามมาตรการของรัฐบาล ณ ใต้ตึกไมเกิ้ล

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 142 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 125 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1