Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5918 : เด็กชายอัครวินท์ โพธิ์สุวัฒนากุล มอบเงินให้กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลาหลังเคารพธงชาติ เด็กชายอัครวินท์ โพธิ์สุวัฒนากุล เลขประจำตัว 55304 นักเรียนชั้นป.4/7 ปีการศึกษา 2563 ได้มอบเงินจำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ให้กับกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมิสโสภิต จันทร์ชลอ ประธานกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องกิจการนักเรียน 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 177 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 168 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1