Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5921 : ประกวดการพูด "ประสบการณ์วันหยุดขึ้นปีใหม่" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.25 - 11.15 น. งานระดับชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  โดยคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดการประกวดทักษะการพูดของนักเรียนชั้น ป.2 ในหัวข้อ "ประสบการณ์วันหยุดขึ้นปีใหม่" เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทักษะการอ่านออกเสียง ทักษะการพูดเสียงดังฟังชัด ของนักเรียน ณ ห้องป.1/8 ชั้น3 ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 41 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 131 ครั้ง (Login 24 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 107 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3