Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5922 : ประกวดการพูด "เพื่อนรักของผม" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.25 - 11.15 น. งานระดับชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  โดยคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดการประกวดทักษะการพูดของนักเรียนชั้น ป.3 ในหัวข้อ "เพื่อนรักของผม" เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทักษะการอ่านออกเสียง ทักษะการพูดเสียงดังฟังชัด ของนักเรียน ณ ห้องป.4/9 ชั้น3 ตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 55 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 174 ครั้ง (Login 24 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 150 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3