Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5925 : พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดงานวันมุทิตาจิตครูเกษียณ โดยมี ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  ภราดาภูวรินทร์  เขมรัชต์อนนต์ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  และ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต ร่วมรดน้ำอวยพรครูเกษียณ ตามด้วยคณะผู้บริหารทั้งแผนกมัธยม และแผนกประถม  หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง โดยเวลา 08.00 - 09.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ซึ่งในปีนี้มีคุณครูเกษียณ ทั้งหมด  6 ท่านด้วยกัน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 126 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 311 ครั้ง (Login 141 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 170 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7