Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5928 : พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาศิลป์แและศิลปะ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 11.20 น. งานดนตรีและการแสดง  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  เห็นความสำคัญของพิธีอันดีงามและศักดิ์สิทธินี้  จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาศิลป์แและศิลปะขึ้น  โดยมี ผอ.นุชนาฏ  ศรีคำแหง จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน มีครู นักเรียน  เข้าร่วมในพิธีจำนวน  80  ท่าน    ณ ใต้ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 211 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 152 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 125 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11