Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5933 : แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดุริยางค์ ที่ได้รับรางวัลจากภายนอก

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลาหลังเคารพธงชาติ ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักเรียนวงดุริยางค์ที่ได้รับรางวัลจากภายนอก ดังนี้

รายการ โครงการ Workshop นักดนตรีสู่มืออาชีพ ครั้งที่ 3 และการแข่งขันดนตรี ของ คณะมนุษยศาสาตร์และสังคม มหาวิทยยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2563 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

รายการ Festive Music Competition (Christmas Song) ได้รับรางวัล popular และ เหรียญเงิน (แข่งขันแบบออนไลน์ ส่งคลิบเข้าร่วมประกวด)

1. ด.ช.ปรมัตถ์  แทนวันดี            

2. ด.ช.ภูริวัฒ จานทอง

3. ด.ช.ปุญญพัฒน์  นิลแสง                   

4. ด.ช.ธิติวัฒน์ ชุณห์เสรีชัย

5. ด.ช.สิรภพ แสงมณี                           

6. ด.ช.ปุณณวิช เผ่าสุวรรณ

7. ด.ช.อิทธิวัฒน์ ฤทธิ์กังวานเดช             

8. ด.ช.สิทธิโชค แย้มสงวนศักดิ์

9. ด.ช.นพรุจ เหล่าธนาสิน           

10. ด.ช.ปวเรศ แอนโทนี ปราณีประชาชน

11. ด.ช.กรษณ บุญชูเธียร           

12. ด.ช.วชิรวิชญ์ ตั้งชูทองชัย

13. ด.ช.กฤษตฤณ ฉายางามมงคล

14. ด.ช.ญาณวัฒน์ อินทรแป้น

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 29 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 85 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 79 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2