Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5938 : พิธีอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่น141)

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 15.40 น.  ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  ได้เป็นประธานในพิธีอำลาอาลัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนครูหัวหน้าฝ่าย นักเรียนระดับชั้น ป.5 คณะครู ป.5 และ ป.6 ร่วมในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอำลา  ตัวแทนนักเรียนรุ่นน้องกล่าวความรู้สึก  จากนั้นผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนและนักเรียนมอบของที่ระลึกให้แก่ทางโรงเรียน  และร่วมกันรับประทานอาหาร  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรีียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 105 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 358 ครั้ง (Login 77 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 281 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6