Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5941 : ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2563

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดให้มีการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 /2563  โดยก่อนประชุม มีการมอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณครูที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน โดยภราดาดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบ จากนั้นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ  ได้ชี้แจงงานประจำเดือน  สุดท้าย ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  ได้ให้ข้อคิดทางด้านการทำงาน   ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 391 ครั้ง (Login 108 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 283 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3