Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5943 : กิจกรรมทัศนศึกษา ACP SO CHILD SO CHILL

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ในช่วง summer โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ACP SO CHILD SO CHILL โดยร่วมเดินทางไปกับภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครู ที่คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกับเพื่อนๆ สนุก ปลอดภัย ได้ประสบการณ์เป็นอย่างดี ณ สวนสนุก Dream World จ.ปทุมธานี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 140 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 170 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 165 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7