Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5945 : กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยในช่วงเช้าจัดให้มีการรดน้ำพระพุทธรูป และนักเรียน ร่วมรดน้ำภราดา ดร.ทักษบุตร​ ไกรประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผู้อำนวยการ และครูเกษียณ ปีการศึกษา 2563 จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแสดงรำวง อังกะลุง และขบวนกลองยาวคุณครูและนักเรียน  เพื่อเป็นการประเพณีสืบสานประเพณีอันดีงามไทย ปิดท้ายด้วยการร่วมเล่นน้ำ เพื่อเป็นประเพณีสืบสานประเพณีไทย โดยเน้นความปลอดภัย ก่อนเล่น ตรวจสอบวัดไข้ ไม่ประแป้ง ไม่เล่นสาดน้ำรุนแรง เล่นในพื้นที่กลางแจ้ง ใครเล่นต้องสมัครใจ จำกัดกลุ่มเฉพาะครู นักเรียนเท่านั้น ณ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 260 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 196 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 186 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13