Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5538 : กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.3

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 - 10.10 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้อง ระหว่างพี่ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) กับ น้อง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) ได้มาเล่นเกมส์ร่วมกัน ได้แก่ เกมส์โยนลูกเทนนิส  เกมส์เตะบอล เกมส์หลอดส่งยาง  เกมส์ลำเลียงลูกบอลด้วยผ้า  และ เกมส์ช้อนลูกปิงปอง รวมทั้งสิ้น  5  เกมส์   จากนั้น พี่นำขนมมาเลี้ยงน้องและร่วมกันทานขนมด้วยกัน ณ บริเวณใต้ตึก และสนามกีฬาใต้อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 215 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 587 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 570 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 141
()

รูปที่ 142
()

รูปที่ 143
()

รูปที่ 144
()

รูปที่ 145
()

รูปที่ 146
()

รูปที่ 147
()

รูปที่ 148
()

รูปที่ 149
()

รูปที่ 150
()

รูปที่ 151
()

รูปที่ 152
()

รูปที่ 153
()

รูปที่ 154
()

รูปที่ 155
()

รูปที่ 156
()

รูปที่ 157
()

รูปที่ 158
()

รูปที่ 159
()

รูปที่ 160
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11