Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5539 : ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562

ระหว่างวันอังคารที่ 23 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1 - ป.2 ประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาลบางปะกอก1  อินเตอร์เนชั่นแนล มาตรวจสุขภาพนักเรียน   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจตาบอดสี ตรวจการได้ยินอย่างง่าย ตรวจวัดระดับสายตา ตรวจร่างกายทั่วไป 10 ท่า  ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ชั้น 2 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 484 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 467 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()
  1 2 3