Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4462 : ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559   มาสเตอร์ พรศักดิ์ ขาวพรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ อาทิ รูปแบบการใช้หลังคาสกายไลน์บริเวณอัฒจรรย์สนามกีฬา บริเวณตึกฟาติมา ระดับชั้น ป.1 เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฟิช อควอเรียม และสระว่ายน้ำนักเรียนระดับประถมที่ใช้การฆ่าเชื้อระบบเกลือซึ่งนำมาใช้แทนคลอรีน ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไป จะนำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยได้รับการต้อนรับจาก มาสเตอร์ สมาน งามสอาด หัวหน้างานอาคารสถานที่ /รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์ สุวัฒน์ วิวัฒน์ชานนท์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และ ม.เผ่าพันธุ์ อินใหม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป นำเยี่ยมชมและร่วมกันให้ข้อมูลในการศึกษาดูงานในครั้งนี้  ในเวลา  09.00 - 12.00 น.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 94 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 10 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 10 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4 5