Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5438 : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โดยมีภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ณ ห้องประชุม Louise-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louise-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 81 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 760 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 733 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4 5