Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5541 : กิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเวลาเช้าก่อนเคารพธงชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ    โดยมีการจัดกิจกรรมของคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลากหลายกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกเกี่ยวกับสาระน่ารู้ภาษาไทย กิจกรรมบนเวที มีการแสดง เพลงฉ่อยนักเรียน ป.6 ขับร้องเพลงไทยขอบคุณครู และมีเสียงตามสายเกี่ยวกับวันภาษาไทย พร้อมกับการจัดป้ายนิเทศผลงานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่ทรงคุณค่าของไทย  ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 117 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สิรภพ    รัตนจตุภัทร            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 472 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 450 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4 5 6