Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5438 : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โดยมีภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ณ ห้องประชุม Louise-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louise-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 81 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 760 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 733 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()
  1 2 3 4 5