Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1          14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 201  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว , มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2          14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 222  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว , มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3          11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ 17  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 21 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4          11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ -  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 21 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5          6 สิงหาคม 2553 ต้อนรับอัคราธิการ ประจำกรุงโรม เยือนอัสสัมชัญแผนประถม 22  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม , มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม 23 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6          ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถม 2 วันที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม -  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 8 ก.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7          11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ 24  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 10 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8          วันมหาธีรราชเจ้า อัสสัมชัญแผนกประถม -  มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว , มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว 25 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9          ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล อัสสัมชัญแผนกประถม 1  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 26 พ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10          ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม 2  มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว   มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว 25 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11          ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม 12  มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว   มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว 25 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12          การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบการแสดงบรรเลงไวโอลิน ของวง ACO 15                 ,       26 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13          อบรมระบบ swis เบื้องต้น รุ่นที่ 1 อัสสัมชัญแผนกประถม 17  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14          อบรมระบบ swis เบื้องต้น รุ่นที่ 1 อัสสัมชัญแผนกประถม -  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 1  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม -  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 4  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 18  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 10  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 7  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 9  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 6  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 2  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 10  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 3  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 5  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 13  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 6  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29          อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 5 อัสสัมชัญแผนกประถม -  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 9 มี.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30          อธิการอบรมนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม 15  มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว   มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว 27 พ.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)