Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1446 : อธิการอบรมนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม

วันที่ 19 พ.ค. 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับสมาชิกน้องใหม่คือนักเรียนชั้นประถม 1 ใหม่ พร้อมกับให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วย ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักเรียนในระดับชั้นประถม 1 ใหม่ พร้อมด้วยคุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้ช่วย ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 29 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว    ผู้โพสต์: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 11 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 11 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2