Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 355 : 6 สิงหาคม 2553 ต้อนรับอัคราธิการ ประจำกรุงโรม เยือนอัสสัมชัญแผนประถม

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ภราดา René Delorme อัคราธิการ คณะเซนต์คาเบรียล ประจำศูนย์กลางการบริหารในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  โรงเรียนจึงจัดให้มีพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น  โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร วาปีโส ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และภราดาทินกร บุญสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น ร่วมให้การต้อนรับ  ตัวแทนนักเรียนมอบมาลัยกร    อ่านสุนทรพจน์ต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ จบแล้วเรียนเชิญตัวแทนคณะภราดา ครูผู้ปกครองมอบช่อดอกไม้  ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ  มอบของที่ระลึกแด่ ภราดาRené Delorme พร้อมนำท่านเยี่ยมชมกิจการการเรียนการสอนและสถานที่ภายในโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  พรศักดิ์    ขาวพรหม  มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม    ผู้โพสต์: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 8 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 8 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4