Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 676 : ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล อัสสัมชัญแผนกประถม

วันที่ 24 พ.ย. 2553 คณะกรรมการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล (VC-DVR16-400-WAN 16 Channel Digital Video Recorder 2TB HDD) ได้จัดประชุมเพื่อลงมติในการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล พร้อมทั้งให้บริษัทที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเข้ามานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล พร้อมราคาในการจัดซื้อ ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว    ผู้โพสต์: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 6 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 6 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1