Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 912 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่สู่รั้ว ขาว - แดง โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมการพบพูดคุยระหว่างคุณประจำชั้นและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชลิต    พิมพ์แก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 5 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 5 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4