Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 363 : 11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2553 โรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นเประธานในพิธีเปิดกราย ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ตามด้วยตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนนักการ จากนั้น ม.ฐิติวัฒน์ กล่าวคำอาศิรวาทสดุดี จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงความรักความผูกพันธ์ของแม่ และพระคุณแม่ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนแม่ทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรม ประธานในพิธีกล่าวให้ข้อคิดและขอบคุณตัวแทนแม่ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน จบพิธีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนแม่ทุกท่าน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว    ผู้โพสต์: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 19 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 19 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2 3