Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 861 : การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบการแสดงบรรเลงไวโอลิน ของวง ACO

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมขับร้องและบรรเลงไวโอลินของวง ACO (วงไวโอลินของนักเรียนอัสสัมชัญ) เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงประกอบไปด้วย 1.การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน 2. การขับร้องเพลงพ่อและ 3. การขับร้องเพลงทรงพระเจริญ โดย ณ บริเวณลานแดง หน้าอนุเสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:                  ผู้โพสต์:      
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 15 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 15 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2