Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 363 : 11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2553 โรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นเประธานในพิธีเปิดกราย ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ตามด้วยตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนนักการ จากนั้น ม.ฐิติวัฒน์ กล่าวคำอาศิรวาทสดุดี จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงความรักความผูกพันธ์ของแม่ และพระคุณแม่ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนแม่ทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรม ประธานในพิธีกล่าวให้ข้อคิดและขอบคุณตัวแทนแม่ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน จบพิธีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนแม่ทุกท่าน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว    ผู้โพสต์: มิส  อรัญญา    พิมพ์แก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 19 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 19 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()
  1 2 3