อัลบั้มภาพที่ 861
การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบการแสดงบรรเลงไวโอลิน ของวง ACO

Click Here !!